dinsdag 29 maart 2016

Dit is een bericht voor alle landen, STOP deze gruwel.


  


                                                      Lieve mensen, en my google friends,

Dit kan niet meer, wie kan een dier zoiets aandoen, dat is geen mens meer, dat is het beest waar iedereen moet voor vrezen. Vele mensen gaan nu zeggen, O dat kan ik niet zien ze, oké kan daar inkomen, ik kon het ook niet, en wat gebeurd er dan, het komt niet naar buiten, en het blijft maar duren alles gaat in de doofpot, en dit kan echt niet meer, er moet een betere wet komen die de dieren meer beschermd, strengere straffen, van mij mogen jullie hetzelfde doen, met de persoon die dit geeft aangericht bij die hulpeloze hond.
En het is niet in één land dat dit gebeurd, in vele landen, het wordt tijd dat overheden hun ogen open doen.
Wij hier in Belgie hebben een minister voor dierenwelzijn, die nu eens echt opkomt voor de hulpeloze, verwaarloosde en mishandelde dieren.


Ben Weyts

Dit is onze Minister voor dierenwelzijn, ik heb al meermalen contact met hem gehad, en voor bepaalde acties zijn ook zijn handen gebonden.
Maar hij doet heel veel wat in zijn macht ligt, om de wreedheid die de mens dieren aandoet aan banden te leggen.


AUB laat dit stoppen, bescherm ons !!!!!!!!


Ik heb toen een mail gestuurd naar het Europees Parlement, en heb daar ook een antwoord op gekregen.
Zie hieronder.
Ze zijn er mee bezig, wat al goed op zich, maar moet dat allemaal zo lang duren.


Liefs Meintje

AskEP@europarl.europa.eu

4 feb.
aan mij

Geachte mevrouw Meintje DB,
 
De afdeling Informatieverzoeken van de burger van het Europees Parlement (EP) bevestigt de ontvangst van uw brief van 26 januari 2016.
 
We willen u graag informeren dat het Parlement zich bewust is van de bestaande problemen met betrekking tot dierenwelzijn in verschillende lidstaten.
 
Het welzijn van (huis)dieren valt echter niet onder de EU-wetgeving, zoals wordt vermeld in het antwoord van de Europese Commissie op een parlementaire vraag over het welzijn van honden in een van de EU-lidstaten. Daarom heeft het Parlement, een politieke en wetgevende instelling van de Europese Unie waarvan de bevoegdheden zijn vastgelegd in de Europese verdragen, geen bevoegdheid om in deze zaak tussenbeide te komen.
 
Het Europees Parlement hecht groot belang aan dierenwelzijn. Naar aanleiding van een groot aantalverzoekschriften van EU-burgers, werd op 4 juli 2012 een resolutie over de totstandbrenging van een Europees wettelijk kader voor de bescherming van huisdieren en zwerfdieren[2012/2670(RSP)] aangenomen. In deze resolutie wordt aan de Commissie onder meer gevraagd strategieën voor te stellen, waaronder maatregelen ter bevordering van verantwoordelijkheidsbesef bij dierenbezitters, een verbod op niet-erkende kennels en asiels en schoolonderricht over dierenwelzijn.
 
Op 15 april 2014, vlak voor het einde van de vorige mandaatsperiode, nam het EP in eerste lezing een wetgevingsresolutie aan over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de diergezondheid, waarin het Parlement ook verwees naar dierenwelzijn en de humane behandeling van dieren. De wetgevingsprocedure is nog niet afgerond; de voortgang ervan kan worden geraadpleegd onder procedurenummer 2013/0136 (COD).
 
Meer informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie 'dierenwelzijn' en 'dierengezondheid'.
 
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn en danken u voor uw schrijven aan het Europees Parlement.
 
Ik kan het niet helpen, en zo hoort een mens te zijn, bescherm de zwakken, mens en dier.

                                                                 Liefs Meintje
 

dinsdag 15 maart 2016

Hij is geschopt, geslagen, zijn kleine muiltje werd afgebonden, en voor dood achtergelaten.

 
Dit is kleine Kero.                           Goedemiddag iedereen, alsook mijn googlevrienden,


Dit is het verhaal van kleine Kero, het kleine hummeltje is één jaar en viermaand oud. Het is een Bodegerootje.
Hij werd gevonden in een veld, in een plas met bloed. Het diertje werd heel zwaar mishandeld, zijn muiltje werd toegebonden, en over zijn hele lijfje zijn verschrikkelijke verwondingen aangebracht.
Het is erg maar één oogje kunnen ze niet meer redden.
Hij werd direct naar een dierenarts gebracht, en die zei dat het diertje voor dood werd achtergelaten. 
De stakkerd, wist zich toch op de één of andere manier recht te trekken, en liep wankelend rond, jankend en om hulp roepend.
 
Woorden schieten hier weer te kort, wat we hier weer zien.
Het is opnieuw een gevoel van woede en onmacht.
Hoe kan je zoiets ?????
 
 
Nu is hij in veilige handen bij ons Fabienne en haar team, wordt hij verzorgd en geliefd.
Maar elke dag komen zij van die onmenselijke toestanden tegen.
Je bent het woord mens niet waardig.
De mensen van Shin in Spanje.
Ook onze honden komen van deze organisatie.
 
Hoe moet dit arme stakkertje zich gevoeld hebben, en nog voelen?
 
HIER ZIJN ECHT GEEN WOORDEN VOOR.
 
 

 
Dat is het verhaal van kleine Kero, die zonder twijfel dierenvrienden recht in het hart raakt.
 
Mijn petje af voor de mensen van Schin, dit staat voor Spaanse honden in nood.
Dit zijn mensen die hun hart tot op de bodem uitspitten om ieder diertje te helpen.
Ook om er zoveel mogelijk uit de dodenstations te halen, waar ze tot wanhoop nog aan toe moeten voor betalen, om die sukkeltjes hun leven te redden.
Wij tellen de dagen af, dat we naar ginder kunnen vertrekken, en dat is begin Mei, na mijn dag opname.
Dit is een heel lief schatje, en ik hoop dat hij een gouden mandje vind, en dat er heel veel liefde aan wordt geschonken.
                                           Liefs Meintje

 
 
 


 

                                 

woensdag 2 maart 2016

Stop deze gruwel, van het eten van honden en katten.

                                                  Goodmorning all the people that hate this abuse.

Dit kan toch niet in een beschaafde wereld, alleen maar om de winst. En wie zegt dat deze dieren geen ziektes met zich meedragen???? Want het zijn de arme en verlaten sukkeltjes van straathonden, waar ze hun slag mee slaan.
Ik weet dat niet alle mensen uit die wereld delen dit goedkeuren, ze moeten zelf heel hard vechten om hun huisdieren te kunnen houden.
Als je de foto goed bekijkt, zie je geen enkele emotionele trek op die mensen hun face.
Dit noem ik mensen zonder hart, emotie empathie , en in Belgie heeft dat hier een naam, Psychopaat.
Wat je kan met dieren, kan je ook met mensen, het zal maar jou familie zijn.

Die wansmakelijke toestanden moeten toch kunnen gestopt worden, de overheid ginder achter, kunnen toch niet blijven hun ogen sluiten, voor wat zij (Normaal vinden) of (Inkomsten).Grrrrrrr

Hoe die arme sukkels aan hun eind komen, is verschrikkelijk, ze worden levend in kokend water gestoken, om hun pels te kunnen villen, om het vlees niet geschonden te geraken.
Ze worden met honderden, in kooien gesmeten, die huilen van de pijn , want velen breken hun poten, en dat is zowel voor honden als poezen.


 
 
 
 
 
Welk mensenhart blijft daar koel onder, ik denk juist dat van de beulen zelf.
Als je op vakantie naar zo een land gaat, mensen stop het eten van honden en katten.
Denk aan deze foto's
Hoe kun je daar smakelijk van eten als je dit ziet.
Honden en poezen zijn huisdieren, handen af.
Als het aan mij ligt, geld dit voor alle dieren, er is ander voedsel genoeg, maar zover wil ik ook niet gaan.
 
 


Dit is er toch allemaal over, hoe gruwel China, Vietnam, enz......Stop dit !!!!!!!!!!

De mensen die het wel goed voorhebben met de dieren, wens ik alvast veel sterkte toe, en vecht ertegen.
Kom op voor jullie dieren, je staat er niet alleen voor.


                                                               Liefs  Meintje